czwartek, 18 kwietnia 2013

Konkurs z Kontakt Simon

Witam!
Na fanpeg'u na Facebooku firmy kontakt Simon trwa konkurs, w którym do wygrania są produkty tej marki.
Polega on na wymyśleniu hasła reklamowego do wybranego wyrobu. Zapraszam!
http://www.facebook.com/SimonKontakt/app_153052754860763

piątek, 22 marca 2013

Ankieta -nowy kolor dla Comfortu.

Witam!
Jedna z wcześniej prezentowanych już firm poprosiła mnie o poinformowanie czytelników bloga o ankiecie odnośnie nowego koloru osprzęt.
Seria Comfort firmy Polmark ma już swoje lata. W sprzedaży jest od 2006 roku.Producent zdecydował się na odświeżenie osprzętu poprzez wprowadzenie na rynek nowego zestawu kolorystycznego.
Poniżej prezentuję trzy propozycje do wyboru. Na Fanpagu producenta https://www.facebook.com/pages/Polmark/504320789585931?ref=hl można oddawać głosy na ulubiony kolor.
Pomiędzy wszystkimi głosującymi zostanie wylosowany zestaw 5 gniazd i łączników w zwycięskim kolorze.poniedziałek, 4 marca 2013

Ranking popularności osprzętu elektrycznego - wyniki ankiety


Witam!
Nadszedł czas na podsumowanie ankiety.

Przede wszystkim dziękuję bardzo wszystkim biorącym udział w ankiecie.
Dzięki temu iż oddali państwo głos możemy zaprezentować ranking popularności osprzętu elektrycznego.

Na I miejscu ex aequo produkty firm Ospel i Kontakt Simon
II miejsce zaskakujący wynik mniej znanego producenta firmy Polmark.
Na III  miejscu uplasowali się Legrand i Schneider.
Nie ujawnili się w ankiecie użytkownicy osprzętu firm Kos oraz Elektroplast.
23% ankietowanych wybrało opcję inny producent.

Zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych ankietach.
W marcu i kwietniu pytam się was gdzie kupujecie osprzęt?

piątek, 22 lutego 2013

Dobry Design 2013

Magazyn Dobrze Mieszkaj ogłosił wyniki drugiej edycji konkursu Dobry Design.
W kategorii oświetlenie i osprzęt tytuł Dobry Design 2013 otrzymali:
Włącznik światła Berker Serie 1930 -Hager Polo Sp. z o.o.

Seria Impresja - Z.S.E. OSPEL SA

Oferta podtynkowa firmy POLMARK

Witam!
Firma Polmark to niewielki producent osprzętu elektrycznego i elektroinstalacyjnego istniejący na rynku od 15 lat. I choć często bywa postrzegany jako producent wyrobów marketowych to należy wziąć pod uwagę iż ich osprzęt bazuje na mechanizmach jednego z liderów rynku.

Informacje na temat firmy, oferty i aktualności można uzyskać z oficjalnej strony internetowej: http://polmark.tarnow.pl/ , z fanpagu na Facebooku POLMARK , oraz na blogu prowadzonym na portalu Moja budowa http://www.polmark.mojabudowa.pl/ . 

Firma stawia na prezentowanie swoich wyrobów. Na podanych stronach internetowych można oglądnąć liczne zdjęcia z realizacji. Których ciągle przybywa. Wyraźnie widać ciągły rozwój , który warto śledzić.

Polmark prowadzi swój własny sklep internetowy, w którym oprócz ich własnej produkcji można zakupić osprzęt firmy OSPEL i wybrane pozycje z osprzętu firmy KONTAKT SIMON -  http://www.epolmark.pl/

Comfort


To najstarsza seria w ofercie POLMARKU, co niestety widać  w jej designie. Cechą rozpoznawczą Comfortu jest powłoka drewnopodobna, która za nieduże pieniądze pozwala mieć w domu trwałą imitację drewnianych gniazd i łączników. Seria występuje tez w wersji metalizowanej oraz w kolorze białym i beżowym. 

Jest to seria ramkowa montowana na zasadzie zacisków.
Ciekawostką występującą w Comforcie są łączniki dedykowane do pokoi dziecięcych.


Aura
Nowoczesna seria ramkowa. O modnym kwadratowym kształcie. Daje możliwości ciekawych zestawień kolorystycznych z czarnymi i popielatymi ramkami. 
Niestety w standardzie brak jest ramki pięciokrotnej.
Montowana na zasadzie zacisków.

Vega

Tania seria Singlowa. Jedna z najbardziej nowoczesnych designersko serii singlowych. Kształt zbliżony do kwadratu z delikatnie zaokrągloną krawędzią dolną klawisza. Występuje w kolorze białym, beżowym i satynowym

środa, 20 lutego 2013

Oferta podtynkowa firmy Legrand


Witam!
Firma Legrand to prawdziwa legenda, marka która posiada klasę sama w sobie. Ich produkty są tak solidne jak solidna jest firma. Zapewne dlatego tak bardzo kontrastują mi z ich wizerunkiem filmiki reklamowe zamieszczone na fanpageu Legrandu  https://www.facebook.com/Legrand?fref=ts – kosmici i marzenia łóżkowe pary klientów jakoś do mnie nie przemawiają.
Z profesjonalnej strony internetowej http://www.legrand.pl możemy przejść do strony  www.legrandwdomu.p , gdzie dostępny mamy kreator aranżacji pokoju w zestawieniu z osprzętem. Do wyboru mamy salon, kuchnię i sypialnię – ustalamy kolor podłogi ścian i mebli, a dalej wybieramy serię i jej kolorystykę. Szczerze mówiąc nie powalił mnie ten kreator. Jak dla mnie, to jest to tylko gadżet dla prestiżu – niewiele pomocny dla realnego klienta.
 W galerii prezentowanej na tej stronie mamy przykładowe aranżacje  pomieszczeń domowych, jednak nie mamy na nich bezpośrednio sfotografowanych łączników i gniazd. Są one tylko w powiększeniu obok zdjęcia.  

Celiane

Ekskluzywna  seria ramkowa. W ofercie znaleźć można 51 wariantów ramek począwszy od najprostszych białych poprzez metalizowane, szklane, kamienne, porcelanowe, aż po skórzane i drewniane. Najdroższe ramki pojedyncze w tej kolekcji mogą osiągać cenę przekraczająca 500 zł. Dlatego też jest to osprzęt nie dla każdego.
Klienta wybierając łączniki z tej serii ma do wyboru: łącznik uniwersalny z szerokim klawiszem, łącznik bezgłośny, łącznik dźwigienkowy, przycisk typu PUSCH, łącznik dotykowy, łącznik bezdotykowy.
Gniazda w jednej ramce można łączyć na dwa sposoby przedstawione poniżej
W ofercie Celine znajduje się też oczywiście sterowanie rolet, dystrybucja dźwięku, ogrzewanie, multimedia i bezpieczeństwo.

Niloe

Wszystkich zainteresowanych serią na wstępie zapraszam do obejrzenia szkolenia na stronie http://www.e-legrand.pl/szkolenie/presenter/niloe/  przeznaczone jest ono głównie dla profesjonalistów, ale każdy może poznać szeroką funkcjonalność tej serii, oraz nauczyć się samodzielnego jej montażu.
Jest to seria ramkowa, o mechanizmach w kolorze białym i kremowym. Ramki natomiast występują w kolorach: białym, kremowym, czerwonym i popielatym.

Sistena life

Na wstępie prezentacja multimedialna:
Można tam obejrzeć wszystkie wzory kolorystyczne I materiałowe.

Valena

Prezentacja serii do obejrzenia tutaj:
Jest to elegancka seria ramkowa, jednak producent zwraca szczególna uwagę na jej solidność i walory przydatne w montażu, takie jak: płytki mechanizm, który daje więcej miejsca w puszce na przewody, zaciski łączeniowe nachylone pod kontem 35 stopni, samopowrotne pazurki, stalowy  uchwyt oraz automatyczne terminale.

Cariva


Seria ramkowa dostępna w dwóch kolorach białym i kremowym. Dodatkowo mamy możliwość wyboru ramek w kolorze złotym, aluminiowym i beżowym. 
Jest to seria podstawowa w ofercie Legrandu.
Montowana jest na pazurki lub wkręty. 

środa, 16 stycznia 2013

Umowa na wykonanie robót elektrycznych

Witam!
Są sytuacje kiedy umowy pisane pomiędzy Inwestorem a Wykonawca są konieczne!
Ja w swojej pracy używam takiego wzoru. Uważam że jest on korzystny dla obu stron.
Umowa na wykonanie robót elektrycznych
Zawarta w …………dnia…………….
Pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zwanym dalej „INWESTOREM”
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
1.       Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektrycznych w……………………………………. (opis inwestycji, na przykład zgodny z nazwą na pozwoleniu na budowę)
2.       Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje wykonanie okablowania elektrycznego, telewizyjnego oraz alarmowego.
3.       Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z polskimi normami oraz przepisami prawa.
§2
Strony ustalają terminy wykonania robót:
Rozpoczęcie prac: ……………………………………………….
Zakończenie prac…………………………………………………
§3
Wykonawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku:  wystąpienie nieprzewidywalnych i niezależnych od Wykonawcy przeszkód w wykonywaniu robót w tym warunków pogodowych uniemożliwiających prace budowlane o okres trwania takiej przeszkody.
§4
Wynagrodzenie za wykonanie robót strony ustalają na kwotę ………………………….. (słownie) wyliczoną na podstawie stawki ………………… zł ( słownie dwadzieścia trzy zł) netto, skorygowaną o rozbieżności powstałe w wyniku wyliczenia ilości roboczogodzin na podstawie kosztorysu powykonawczego.
§5
Po zakończeniu prac wykonawca dostarczy inwestorowi kosztorys powykonawczy  . Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora kosztorysu powykonawczego wykonawca wystawi inwestorowi  końcową Fakturę VAT.
§6
Inwestor każdorazowo po zakończeniu przez wykonawcę etapu prac odbierze protokołem cząstkowym wykonane prace. Na podstawie niniejszego protokołu wykonawca wystawi inwestorowi fakturę zaliczkową.
§7
Termin płatności strony ustalają na 14 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy numer……………………………………………………………..
§8
Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
§9
Przy stwierdzeniu przy odbiorze i w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Inwestor może:
1.       Zażądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni możliwy do zrealizowania termin
2.       Obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej
3.       Wady nie usunięte w terminie Inwestor może usunąć sam w zastępstwie wykonawcy na jego koszt.
Istnienie wady powinno być stwierdzone w protokole, po oględzinach o których będzie zawiadomiony wykonawca.
§ 10
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych:
1.       Wykonawca wypłaci Inwestorowi:
a)      Za udokumentowaną z winy wykonawcy zwłokę w zakończeniu prac objętych umową karę umowną w wysokości 1% ostatecznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
b)      Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi karę umowną w wysokości 1% ostatecznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
c)       Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego
2.       Inwestor wypłaci wykonawcy:
a)      Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Inwestora w wysokości 50% wynagrodzenia umownego
b)      Za zawinioną zwłokę w odebraniu każdego z etapów robót w wysokości 1% ostatecznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
3.       W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają kosztów zaistniałej szkody stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§11
Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy wykonawca nie zachowuje terminów ustalonych w umowie o więcej niż 30 dni.
§12
Inwestor zapewnia materiał na wykonanie zleconych prac, w sposób pozwalający na terminowe zrealizowanie robót elektrycznych.
§13
Do wykonania prac przewidzianych w umowie Inwestor zapewnia zasilanie placu budowy w energie elektryczną. Koszt zużycia energii elektrycznej na wykonanie przez wykonawcę prac instalatorskich leży po stronie Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z energii elektrycznej na terenie budowy w uzasadnionych i koniecznych okolicznościach w uzgodnieniu z osoba sprawująca nadzór nad tokiem prowadzonych prac.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych  w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Wykonawca                                                                                                     Inwestor
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...